adjustable spanner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable spanner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable spanner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable spanner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjustable spanner

  * kỹ thuật

  chìa vặn điều cữ

  xây dựng:

  chìa cờ-lê (có điều chỉnh)

  clê điều chỉnh được

  clê hàm di động

  cơ khí & công trình:

  chìa vặn điều chỉnh được

  ô tô:

  mỏ lếch

  điện:

  mỏ lết (loại thông dụng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet