adjustable resistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable resistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable resistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable resistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjustable resistor

  * kỹ thuật

  biến trở

  điện trở biến đổi

  điện trở điều chỉnh được

  điện:

  thiết bị chiết áp