adjustable reamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable reamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable reamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable reamer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjustable reamer

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cây dao điều chỉnh được

  xây dựng:

  dao khoét điều chỉnh được

  cơ khí & công trình:

  mũi doa điều chỉnh được