adjustable damper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable damper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable damper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable damper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjustable damper

  * kỹ thuật

  cửa chớp điều chỉnh được

  điện lạnh:

  clapê điều chỉnh được

  cửa chớp [clapê, van] điều chỉnh được

  van điều chỉnh được