năm tháng trong Tiếng Anh là gì?

năm tháng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm tháng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • năm tháng

  years; time

  những năm tháng đi học là những năm tháng đẹp nhất đời tôi school years are the best years of my life

  làm sống lại những năm tháng chiến tranh ác liệt to bring back the fierce war years

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • năm tháng

  The time

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • năm tháng

  years and months, a long time