năm ế ẩm trong Tiếng Anh là gì?

năm ế ẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm ế ẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm ế ẩm

    * dtừ

    off year