năm mới trong Tiếng Anh là gì?

năm mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • năm mới

  new year

  tổng thống lên ti vi đọc diễn văn mừng năm mới the president made his new year speech/address on tv

  lời chúc mừng giáng sinh và năm mới season's greetings

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • năm mới

  New year

  Chúc mừng năm mới: Happy new year

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • năm mới

  new year, upcoming year