năm sau tl trong Tiếng Anh là gì?

năm sau tl trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm sau tl sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm sau TL

    (years) A.D.