năm mất mùa trong Tiếng Anh là gì?

năm mất mùa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm mất mùa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm mất mùa

    * dtừ

    off year