năm một trong Tiếng Anh là gì?

năm một trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm một sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • năm một

  xem đẻ năm một

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • năm một

  Every year, yearly (nói về sự sinh đẻ của phụ nữ)

  Đẻ năm một: To have a baby every year

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • năm một

  every year, yearly