lấy trong Tiếng Anh là gì?

lấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấy

  to take

  lấy bạn làm gương to take one's friend as an example

  cái gì không phải của mình thì chớ nên lấy don't take what doesn't belong to you

  to extract; to pull out

  lấy đạn ở vết thương ra to extract a bullet from a wound

  to wed; to marry; to get married to somebody; to take somebody in marriage; to lead somebody to the altar

  cô ta lấy nó vì tiền she married him for money

  em có chịu lấy anh hay không? will you give me your hand (in marriage) ?

  to withdraw

  lấy tiền ở ngân hàng ra to withdraw one's money from a bank

  by oneself

  học lấy to learn by oneself

  for

  nuôi gia cầm lấy thịt/trứng to raise poultry for meat/eggs

  đổi hung khí lấy quà to exchange a murder weapon for a gift

  with

  lấy nĩa/kéo đâm ai to stab somebody with a fork/pair of scissors

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lấy

  * verb

  to take

  lấy bạn làm gương: to take one's friend as an example to extract

  lấy đạn ở vết thương ra: to extract a bullet from a woundto wed ; to marry

  Cô ta lấy nó vì tiền: She married him for money

  To carry out; to walk off

  ai đã lấy cây viết của tôi: Someone has walked off with my pen

  To pull; to withdraw

  lấy tiền ở ngân hàng ra: to withdraw one's money from a bank by oneself

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấy

  by, to, for oneself; to take adopt, charge a price; seize; to pick up, take, charge (a price)