lấy lại trong Tiếng Anh là gì?

lấy lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấy lại

  to take back; to get back; to recover

  lấy lại tiền (đã cho mượn) to recover one's money

  lấy lại tiền (đã đưa cho người bán) to get one's money back; to get/obtain a refund

  to regain; to recover

  lấy lại thăng bằng to recover one's balance

  lấy lại can đảm to regain courage; to recover courage

  to go back

  nàng quyết định lấy lại tên thời con gái she decided to go back to her maiden name

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấy lại

  to take back, regain