giữ trước trong Tiếng Anh là gì?

giữ trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giữ trước

  * dtừ

  reservation

  * ngđtừ

  preoccupy, reserve, engage, bespeak

  * ttừ

  engaged