giữ mãi trong Tiếng Anh là gì?

giữ mãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ mãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ mãi

    * nđtừ

    cling