giữ bem trong Tiếng Anh là gì?

giữ bem trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ bem sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ bem

    to keep secrets