giữ đứng trong Tiếng Anh là gì?

giữ đứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ đứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ đứng

    * ngđtừ

    keep