giữ kín trong Tiếng Anh là gì?

giữ kín trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ kín sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giữ kín

  to keep silent/quiet about something; to keep something confidential/quiet/dark/secret/private

  làm thế nào họ giữ kín được kế hoạch đó? how did they manage to keep silent/quiet about the plan?; how did they manage to keep the plan secret?; how did they manage to keep the plan to themselves?

  anh sẽ trả tôi bao nhiêu tiền để tôi giữ kín việc này? what's my silence worth to you?

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giữ kín

  * verb

  to hide; to keep secret

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giữ kín

  to hide, keep secret, keep confidential