giữ bè trong Tiếng Anh là gì?

giữ bè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ bè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ bè

    * nđtừ

    preside