giữ riêng trong Tiếng Anh là gì?

giữ riêng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ riêng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ riêng

    * ngđtừ

    keep

    * thngữ

    to hold back