giữ sức khỏe trong Tiếng Anh là gì?

giữ sức khỏe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ sức khỏe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giữ sức khỏe

  to take care of one's health

  ráng giữ sức khoẻ trong mùa thi! take care of your health during the exam season!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giữ sức khỏe

  * verb

  to take care of one's health

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giữ sức khỏe

  to take care of one’s health