giữ cho khỏi phí trong Tiếng Anh là gì?

giữ cho khỏi phí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ cho khỏi phí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ cho khỏi phí

    * dtừ

    save all