ghế xoay trong Tiếng Anh là gì?

ghế xoay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế xoay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế xoay

    swivel chair; swivel seat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế xoay

    swivel chair, swivel seat