ghế gấp trong Tiếng Anh là gì?

ghế gấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế gấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế gấp

    * dtừ

    collapsible chair