ghế ngồi trong Tiếng Anh là gì?

ghế ngồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế ngồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế ngồi

    * dtừ

    seating, seat