ghế để chân trong Tiếng Anh là gì?

ghế để chân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế để chân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế để chân

    * dtừ

    footstool, stool