ghế đẩu trong Tiếng Anh là gì?

ghế đẩu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế đẩu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ghế đẩu

  * dtừ

  stool

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ghế đẩu

  * noun

  stool

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ghế đẩu

  stool