ghế võng trong Tiếng Anh là gì?

ghế võng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế võng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế võng

    * dtừ

    deck-chair, hammock chair