ghế dài trong Tiếng Anh là gì?

ghế dài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế dài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ghế dài

  * dtừ

  bench

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ghế dài

  * noun

  bench

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ghế dài

  bench