ghế sô pha trong Tiếng Anh là gì?

ghế sô pha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế sô pha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế sô pha

    sofa, couch