ghế đẩy trong Tiếng Anh là gì?

ghế đẩy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế đẩy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế đẩy

    * dtừ

    push-chair; stroller