ghế kiệu trong Tiếng Anh là gì?

ghế kiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế kiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế kiệu

    * dtừ

    sedan-chair, sedan