ghế cứng trong Tiếng Anh là gì?

ghế cứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế cứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế cứng

    hard chair