ghế ba chân trong Tiếng Anh là gì?

ghế ba chân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế ba chân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế ba chân

    * dtừ

    tripod