ghế bố trong Tiếng Anh là gì?

ghế bố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế bố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ghế bố

  * địa phương

  camp bed; cot

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ghế bố

  (tiếng địa phương) Camp-bed, canvas bed

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ghế bố

  camp-bed, canvas bed