ghế đi ỉa trong Tiếng Anh là gì?

ghế đi ỉa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế đi ỉa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế đi ỉa

    * dtừ

    commode