ghế gỗ trong Tiếng Anh là gì?

ghế gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế gỗ

    * dtừ

    hard seat, unupholstered seat