ghế xếp trong Tiếng Anh là gì?

ghế xếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế xếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế xếp

    folding seat; folding stool; folding chair

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế xếp

    folding seat, folding stool, folding chair