ghế danh dự trong Tiếng Anh là gì?

ghế danh dự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế danh dự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế danh dự

    seat of honour