ghế vải trong Tiếng Anh là gì?

ghế vải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế vải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế vải

    * dtừ

    canvas chair

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế vải

    canvas chair