ghế quay trong Tiếng Anh là gì?

ghế quay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế quay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế quay

    swivel seat; swivel chair