ghế nóc xe trong Tiếng Anh là gì?

ghế nóc xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế nóc xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế nóc xe

    * dtừ

    knife-board