ghế trượt trong Tiếng Anh là gì?

ghế trượt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế trượt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế trượt

    * dtừ

    sliding seat