ghế đá trong Tiếng Anh là gì?

ghế đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế đá

    * dtừ

    bench

    ghế đá công viên park bench