ghế dìm trong Tiếng Anh là gì?

ghế dìm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế dìm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế dìm

    * dtừ

    ducking-stool