ghế giường trong Tiếng Anh là gì?

ghế giường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế giường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế giường

    * dtừ

    studio couch