ghế xe trong Tiếng Anh là gì?

ghế xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế xe

    car seat