ghế lăn trong Tiếng Anh là gì?

ghế lăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế lăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế lăn

    * dtừ

    bath-chair