ghế ngồi ỉa trong Tiếng Anh là gì?

ghế ngồi ỉa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế ngồi ỉa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế ngồi ỉa

    * dtừ

    stool