ghế phụ trong Tiếng Anh là gì?

ghế phụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế phụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế phụ

    * dtừ

    baby seat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế phụ

    baby seat