ghế trường kỷ trong Tiếng Anh là gì?

ghế trường kỷ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghế trường kỷ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghế trường kỷ

    sofa; settee; couch

    ghế trường kỷ nằm ngủ được sofa bed; bed settee

    cháu nằm ghế trường kỷ ngủ cũng được you can sleep on the sofa

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ghế trường kỷ

    sofa, settee, couch